Bez odprawy przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Bez odprawy przy rozwiązaniu umowy za porozumieniem stron

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

Odprawa przysługuje nauczycielowi spełniającemu warunki uprawniające do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Niekoniecznie jednak, gdy pedagog rozwiązuje umowę za porozumieniem stron.


Uzasadnienie:

Z samym trybem zakończenia zatrudnienia za porozumieniem stron nie wiąże się prawo do odprawy, ponieważ nie przyznają go regulacje Karty Nauczyciela (KN). Natomiast w zależności od przyczyn rozwiązania stosunku pracy w tym trybie, taka odprawa może przysługiwać w niektórych przypadkach.

Strefa wolna od chorych dzieci - na pewno nie w publicznym przedszkolu>>

Odprawa nie za każdym razem(DALEJ)