Czy edukacją przedszkolną mogą być objęte dzieci w wieku 6 lat? - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Czy edukacją przedszkolną mogą być objęte dzieci w wieku 6 lat?

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock
 

W związku z ogłoszonym konkursem nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-131/17 w ramach Działania 10.2.1 zwracam się z pytaniem: Czy w ramach projektu zaplanowanego do realizacji przez Gminę na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wsparciem w projekcie mogą być objęte dzieci w wieku 6 lat, jeśli nie, to w jakim wieku dzieci mogą być objęte wsparciem w ramach projektu? Czy edukacją przedszkolną mogą być objęte dzieci w wieku 6 lat? Jeśli nie, to proszę o informacje, w jakim wieku dzieci są objęte wsparciem w ramach edukacji przedszkolnej? Przeczytaj odpowiedź eksperta LEX Prawo Oświatowe.

Odpowiedź (Dalej)