Czy można skrócić staż na stopień nauczyciela mianowanego? - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Czy można skrócić staż na stopień nauczyciela mianowanego?

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Przepisy Karty Nauczyciela umożliwiają nauczycielowi mianowanemu posiadającemu stopień naukowy doktora ubieganie się o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego po odbyciu stażu trwającego rok i 9 miesięcy. Przepis jednak nie wskazuje jednoznacznie, czy w trakcie stażu nauczyciel może mieć skrócony staż.

Pytanie Użytkownika LEX Prawo Oświatowe

Czy jest możliwe skrócenie stażu na stopień nauczyciela mianowanego do roku i 9 miesięcy? Staż rozpoczęty został 1.09.2016 r. Dnia 3.07.2017 r. nauczyciel uzyskał tytuł naukowy doktora. Czy w związku z tym faktem, nauczycielowi przysługuje możliwość odbycia stażu w skróconym wymiarze na podstawie art. 9c ust. 2 Karty Nauczyciela?

Odpowiedź(Dalej)