Czy wizytator kuratorium może przyjść do szkoły na kontrolę bez jej zapowiedzenia? - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Czy wizytator kuratorium może przyjść do szkoły na kontrolę bez jej zapowiedzenia?

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Stosownie do zapisu § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego nadzór pedagogiczny jest realizowany przez wykonywanie zadań i czynności w trybie działań planowych lub doraźnych.

Pytanie

Na jakiej podstawie kuratorium może kontrolować szkołę? Czy wizytator kuratorium może przyjść do szkoły na kontrolę bez jej zapowiedzenia?

Odpowiedź(Dalej)