Egzaminator spoza szkoły musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Egzaminator spoza szkoły musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

fot. Thinkstock

 

Nauczyciele z innych szkół, którzy biorą udział w egzaminach, powinni wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych. Zbiór z z tymi informacjami nie musi być objęty jawnym rejestrem - pisze Joanna Lesińska w serwisie LEX/Prawo oświatowe.

Nauczyciel nie ma ustawowego obowiązku brania udziału w komisji powołanej w celu przeprowadzenia egzaminu maturalnego, czy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w innej szkole niż ta będąca jego pracodawcą.(Dalej)