Kiedy dyrektor może przerwać zajęcia ze względu na złe warunki atmosferyczne? - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Kiedy dyrektor może przerwać zajęcia ze względu na złe warunki atmosferyczne?

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Przy utrzymującej się dłużej niskiej temperaturze dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia lekcyjne. Musi jednak rozważyć, czy naprawdę zachodzi taka potrzeba - podkreśla Alicja Brzezińska w LEX/Prawo Oświatowe.

Kiedy dyrektor może zarządzić przerwanie lub zawieszenie zajęć dydaktycznych w szkole ze względu na warunki atmosferyczne? Czy zajęcia te należy odpracować?(Dalej)