Kształcenie specjalne to nie indywidualne nauczanie - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Kształcenie specjalne to nie indywidualne nauczanie

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

Źródło iStock
 
Zindywidualizowanej ścieżki kształcenia nie organizuje się dla uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczniów objętych indywidualnym nauczaniem. Te kwestie regulują przepisy odrębnych rozporządzeń. Orzeczenie wydaje poradnia psychologiczno-pedagogiczna.

Pytanie:

Czy uczeń, który ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może mieć też równocześnie zindywidualizowaną ścieżkę kształcenia?

Odpowiedź:(Dalej)