Kto odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas studniówki, która odbywa się w restauracji? - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Kto odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas studniówki, która odbywa się w restauracji?

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Brakuje przepisów wskazujących, jakie obowiązki spoczywają na wychowawcy studniówki. Nie określono wymogów dotyczących imprez organizowanych poza szkołą.

W naszej szkole uroczystość studniówki składa się z dwóch części: pierwsza - oficjalna odbywa się w hali sportowej (polonez i koniczynki), druga - bal, odbywa się w restauracji. Pierwszą organizują nauczyciele-wychowawcy, drugą rodzice. Kto wobec tego odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas drugiej części studniówki (w restauracji)? Jaki jest zakres obowiązków wychowawców podczas studniówki?(Dalej)