Monitoring w szkołach w maju bez podstawy prawnej? - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Monitoring w szkołach w maju bez podstawy prawnej?

 

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Przepisy RODO wykluczają posługiwanie się przez podmioty publiczne przesłanką  prawnie uzasadnionego interesu. Może to być o tyle problematyczne, że jest ona podstawą przetwarzania danych z monitoringu wizyjnego.

O zmianach wprowadzanych przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, które zacznie obowiązywać 25 maja 2018 r., mówił Piotr Drobek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej w Biurze GIODO podczas szkolenia dotyczącego ochrony danych osobowych w oświacie.

Monitoring jest w  interesie publicznym(Dalej)