Nauczyciel może poprowadzić lekcję o prawach mniejszości - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Nauczyciel może poprowadzić lekcję o prawach mniejszości

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
 
Nauczyciela nie można pociągnąć do odpowiedzialność za udział w takich akcjach jak "Tęczowy Piątek". Choć na nieobowiązkowe lekcje potrzebna jest zgoda rodziców, to inaczej wygląda kwestia z obowiązkowymi zajęciami. A to właśnie ich treść stanowi również edukacja antydyskryminacyjna.

Szkoły, które zaangażowały się w akcję "Tęczowy Piątek", powinny swój udział skonsultować z rodzicami uczniów - uważa MEN i Instytut Ordo Iurus. Chodzi o art. 86 Prawa Oświatowego, który zobowiązuje do skonsultowania z radą rodziców inicjatyw realizowanych na terenie szkoły przez organizacje społeczne. Nasuwa to jednak pytanie, czy edukacja antydyskryminacyjna nie jest częścią podstawy programowej i jako taka nie może być prowadzona bez spełnienia dodatkowych formalności?

Lekcja o prawach osób LGBT tylko za zgodą rodziców uczniów?>>

Mniej zajęć o równym traktowaniu(Dalej)