Nauczyciel nie skróci urlopu dla poratowania zdrowia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Nauczyciel nie skróci urlopu dla poratowania zdrowia

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

fot. Thinkstock

 

Nauczyciel sam nie może skrócić urlopu dla poratowania zdrowia. Nie ma na to wpływu również dyrektor szkoły. Okres określony jest w skierowaniu - tłumaczy Piotr Gąsiorek w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

Dyrektor szkoły musi udzielić urlopu dla poratowania zdrowia na okres wskazany odpowiednio w orzeczeniu lekarskim lub w skierowaniu. Okres, na jaki udziela urlopu dla poratowania zdrowia, nie jest zatem zależny od woli nauczyciela ubiegającego się o udzielenie tego urlopu.(Dalej)