Nauczycielskie wynagrodzenia wzrosną o 145 zł - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Nauczycielskie wynagrodzenia wzrosną o 145 zł

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
 
Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2019 r. Uwzględniono w niej pieniądze na podwyżki dla nauczycieli - kwota bazowa służąca do wyliczania pensji pedagogów wzrośnie o 145 zł. Minimalne wynagrodzenia nauczycieli wzrosną o ok. 5 proc. brutto.

Według projektu ustawy budżetowej na 2019 r. kwota bazowa służąca do wyliczania wynagrodzeń nauczycieli wyniesie 3 045,21 zł czyli wzrośnie o 145,01 zł (od kwietnia 2018 r. wynosi 2 900,20 zł. Kwota bazowa służy do obliczania średnich wynagrodzeń pedadogów, które określa art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela,  jej zwiększenie przekłada się też na podwyżki minimalnych kwot wynagrodzenia, co MEN robi w drodze rozporządzenia.(Dalej)