Niewykorzystany urlop dyrektora przechodzi na następny rok - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Niewykorzystany urlop dyrektora przechodzi na następny rok

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

Źródło: iStock

Po zmianach w Karcie Nauczyciela przepisy pozwalają dyrektorowi łatwiej zaplanować urlop. Musi jednak zostać uwzględniony w planie urlopów. Niewykorzystany urlop przechodzi na kolejny rok.

Czy dyrektor szkoły musi wykorzystać cały urlop wypoczynkowy w danym roku kalendarzowym?

 

Ważny plan urlopów

Na podstawie art. 64 ust. 2a ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela - dalej KN, dyrektorowi szkoły przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w czasie ustalonym w planie urlopów. Plan urlopów dla dyrektora szkoły ustala organ prowadzący, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Planem urlopów nie obejmuje się części tzw. urlopu na żądanie – art. 163 ustawy z 26.06.1974 r. - Kodeks pracy - dalej k.p. i art. 10 ut. 1 pkt 6 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe.(Dalej)