Ocena pracy nauczyciela na razie na starych zasadach - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Ocena pracy nauczyciela na razie na starych zasadach

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

fot. Thinkstock

 

 

Od 1 wrześna 2018 r. obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Nie będą one jednak stosowane, gdy wniosek zostanie złożony przed tą datą. Kwestię tę wyjaśnia Joanna Lesińska w serwisie LEX/Prawo Oświatowe.

Dyrektorka przedszkola przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli w trakcie tego urlopu (w lipcu lub sierpniu) złoży wniosek do nadzoru pedagogicznego o dokonanie oceny pracy, to będzie ona dokonana na podstawie obecnie obowiązujących przepisów, czy w oparciu o przepisy, które wchodzą od 1 września 2018 r.? Co rozumiemy przez zapis: do postępowań wszczętych i niezakończonych przed 1 września 2018 r. stosuje się dotychczasowe przepisy?(Dalej)