Ocenianie nauczycieli to wyższa matematyka - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Ocenianie nauczycieli to wyższa matematyka

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
 
Nauczyciel, który pracuje w kilku szkołach, będzie oceniany według regulaminów obowiązujących w każdej z nich. Jeśli jest to dyplomowany pedagog, zatrudniony w dwóch placówkach, to dyrektor sprawdzi, jak spełnia nawet 98 kryteriów.
 
Nowy system oceniania pedagogów obowiązuje od 1 września 2018 r. – dyrektor dokonując oceny pedagoga, weźmie pod uwagę kryteria określone w rozporządzeniu. Dodatkowo każda szkoła będzie miała własny regulamin oceniania zaopiniowany przez organizacje związkowe.

Czasochłonna procedura(Dalej)