Prawnik: nie można zawieszać i odwieszać strajków - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Prawnik: nie można zawieszać i odwieszać strajków

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
 
Uważam, że zawieszenie i następnie "odwieszenie" strajku jest nielegalne. Przepisy ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych bardzo szczegółowo regulują procedurę sporu zbiorowego, a w szczególności zasady prowadzenia strajku i nie przewidują takiej możliwości - uważa radca prawny Robert Stępień z Kancelarii Raczkowski Paruch.

Biorąc pod uwagę charakter strajku, który jest środkiem wyjątkowym oraz jego daleko idące negatywne konsekwencje dla pracodawcy, przypisy ustawy trzeba interpretować ściśle. Nie może być tutaj dowolności. Ustawodawca właśnie po to wprowadził dość restrykcyjne obostrzenia w tym zakresie.

Organizator nielegalnego strajku może ponieść odpowiedzialność>>

Konieczne ponowne wszczęcie procedury(DALEJ)