Rodzic może sprawdzić oceny pełnoletniego ucznia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Rodzic może sprawdzić oceny pełnoletniego ucznia

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
 
Szkoła musi respektować prawa uczniów pełnoletnich, mogą oni informować o powodach swojej nieobecności oraz samodzielnie decydować, czy pojadą na wycieczkę. Bardziej skomplikowaną kwestią jest natomiast to, czy mają prawo zakazać swoim rodzicom uzyskiwania informacji o ocenach.

W wystąpieniach kierowanych do MEN rzecznik praw obywatelskich wielokrotnie stawał po stronie uczniów pełnoletnich, podkreślając, że nie muszą oni przynosić do szkoły usprawiedliwień od rodziców. Zdaniem Rzecznika uczeń, który skończył osiemnaście lat, nie musi też pokazywać rodzicom swoich ocen.

RPO: szkoła nie może ograniczać praw pełnoletnich uczniów>>

Statut przegrywa z kodeksem(Dalej)