Szkoła nie odpowiada za wypadek spowodowany wyłącznie przez ucznia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Szkoła nie odpowiada za wypadek spowodowany wyłącznie przez ucznia

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

Gdy w szkole wydarzy się wypadek, dyrektor musi powołać zespół, który zbada sprawę i sporządzi protokół. To, kto odpowiada za wypadek, zależy od okoliczności zdarzenia. Odpowiedzialność organu prowadzącego jest wyłączona, gdy winę za wypadek ponosi wyłącznie uczeń.

Organ prowadzący szkołę odpowiada za jej działalność, w tym za wypadki uczniów pozostających pod jej opieką art. 10 ust. 1 pkt 1 Prawa Oświatowego. Szczegóły natomiast reguluje rozporządzenie dotyczące szkolnego BHP.

Dyrektor organizuje pracę szkoły, także gdy nauczyciele strajkują>>

Dyrektor powoła zespół powypadkowy(Dalej)