W 2017 r. nieznaczny wzrost wydatków na oświatę - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

W 2017 r. nieznaczny wzrost wydatków na oświatę

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

fot. Thinkstock

 

Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła wyniki kontroli wykonania budżetu z 2017 r. Zmalały nakłady na naukę, zwiększono natomiast środki n wspieranie rodziny. Nieznacznie wzrosły wydatki na oświatę.

Oceny zostały sformułowane na podstawie wyników 316 kontroli w 297 jednostkach. Łączne dochody budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły w 2017 r. 398 mld zł i były wyższe od dochodów uzyskanych w roku poprzednim o 44,3 mld zł. Wydatki budżetu państwa i budżetu środków europejskich wyniosły 423,8 mld zł i były o prawie 31 mld zł niższe od limitu określonego w ustawie budżetowej.(Dalej)