Zakaz zatrudniania nauczycieli na "śmieciówkach" ochroną pozorną? - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Zakaz zatrudniania nauczycieli na "śmieciówkach" ochroną pozorną?

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Do Karty Nauczyciela dodano przepis zakazujący zatrudniania nauczycieli na umowach cywilnoprawnych. Celem MEN było zagwarantowanie pedagogom lepszych warunków pracy, ale nowa regulacja niekoniecznie wywoła taki skutek.

Od 1 września 2018 r. obowiązywać będzie art. 10a Karty Nauczyciela, który zobowiązuje szkoły i przedszkola do zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę. Ma to przeciwdziałać praktykom niektórych szkół niesamorządowych - również mających status szkół publicznych - które w ramach oszczędności podpisują z nauczycielami tzw. umowy śmieciowe.(Dalej)