Zaproszenie na obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące projektu ustawy - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Zaproszenie na obywatelskie wysłuchanie publiczne dotyczące projektu ustawy

Materiał ze strony: tucholski.pl
 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Obywatelskim wysłuchaniu publicznym dotyczącym projektu Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

Wysłuchanie odbędzie się w sobotę 9 grudnia 2017 r. w godz. 10:30-16.00 w Warszawie w budynku dawnej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28).

Celem wysłuchania jest przedstawienie opinii na temat projektu ustawy o fundamentalnym znaczeniu - zmieniającej m.in. sposób organizacji wyborów na szczeblu samorządowym, określania granic okręgów wyborczych oraz warunki związane z biernym prawem wyborczym, a także regulującej zasady funkcjonowania organów samorządowych na różnych szczeblach i sposoby udziału mieszkańców w samorządzie.

Merytoryczne i organizacyjne konsekwencje tych zmian nie były, jak dotąd, przedmiotem szerokiej debaty publicznej z udziałem zainteresowanych i zróżnicowanych w swoich opiniach stron. Prace nad projektem ustawy, zgłoszonym przez grupę posłów, prowadzone są niezwykle szybko. Nie umożliwiono zaprezentowania pogłębionych stanowisk i opinii przedstawicielom samorządów lokalnych (reprezentantom organów wykonawczych i radnym), ruchów miejskich, organizacji pozarządowych oraz środowisk akademickiego, jak również po prostu i aż obywatelom i obywatelkom, także tym, którzy mają doświadczenie w organizacji i przeprowadzaniu wyborów na szczeblu samorządowym.

Wnioski o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w Sejmie zostały odrzucone przez większość członków Komisji Nadzwyczajnej, która pracuje teraz nad projektem ustawy. Dlatego, jako przedstawiciele strony społecznej i samorządowej, wychodzimy z inicjatywą organizacji Obywatelskiego publicznego wysłuchania.

Wśród nas - organizatorów tego wysłuchania - istnieją różnice w ocenie proponowanych rozwiązań, ale to, co nas łączy, to troska o jakość polskiej debaty publicznej: o rzetelność argumentacji i otwarty, partycypacyjny charakter dyskusji.

Zachęcamy Państwa - jako obywateli i obywatelki zainteresowanych tym, jak działa polski samorząd – do czynnego udziału w wysłuchaniu i wyrażenia swojej opinii w jego trakcie.

W wysłuchaniu można brać także udział jako obserwator/ka – bez zabierania głosu. Przebieg wysłuchania będzie też transmitowany on-line.

Szczegółowe informacje o wysłuchaniu, w tym jego regulamin i formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.wysluchanieobywatelskie.pl.

 

Zgłoszenia udziału można przesyłać do 7 grudnia do godz. 12.00.

 

Bardzo liczymy na Państwa udział!

 

Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego

Kongres Ruchów Miejskich

Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”

Unia Metropolii Polskich

Unia Miasteczek Polskich

Uniwersytet Warszawski

Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej

Związek Miast Polskich

Związek Powiatów Polskich

Związek Województw Rzeczpospolitej Polskiej