Burmistrz o planach budowy kompostowni w Tucholi - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Burmistrz o planach budowy kompostowni w Tucholi

"Przy podejmowaniu decyzji będę się kierował również odczuciami społecznymi"


We wtorek (11.05) w Urzędzie Miejskim w Tucholi odbyła się konferencja prasowa zwołana przez burmistrza Tadeusza Kowalskiego. Poświęcona była tematowi, który w ostatnim czasie wywołał ogromne poruszenie wśród mieszkańców. Chodzi o budowę kompostowni przy ul. Budowlanej w Tucholi.

Jak poinformował burmistrz, na początku kwietnia br. do urzędu wpłynął wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pod nazwą „Budowa instalacji do kompostowania osadów ściekowych oraz odpadów zielonych i innych bioodpadów selektywnie zebranych w miejscowości Tuchola”.

„To pierwszy przypadek w mojej 15-letniej historii pracy na stanowisku burmistrza, że pojawia się potencjalny inwestor i zamierza realizować inwestycje, które co do zasady są inwestycjami często kontrowersyjnymi ze względu na uciążliwości, które mogą wystąpić” – podkreślił burmistrz Tadeusz Kowalski. Dodał, że złożenie wniosku nie było poprzedzone wcześniejszym kontaktem ze strony inwestora. Wpłynął tylko wniosek i należało rozpocząć jego procedowanie.
Zdecydowanie podkreślił też, że nie było żadnych przesłanek prawnych, aby nie rozpoczynać procedury jego rozpatrywania. Wszystkie niezbędne dokumenty zostały bowiem złożone.

Obecnie, zgodnie z przepisami prawa, odpowiednie pisma wysłano do instytucji zajmujących się uzgadnianiem spraw środowiskowych i wydawaniem opinii. Tam też przekazywane są protesty, które trafiają do burmistrza w związku z planowaną inwestycją.

Jak podkreślił burmistrz, w raporcie oddziaływania na środowisko złożonym przez potencjalnego inwestora dopatrzono się nieprawidłowości i te uwagi też będą szczegółowo analizowane.

„Chcę podkreślić, że przy podejmowaniu decyzji będę się kierował również odczuciami społecznymi. Trudno mi sobie wyobrazić, żebym podejmując decyzję w tej sprawie, nie brał pod uwagę protestów i oczekiwań mieszkańców, których mam obowiązek reprezentować” – mówi burmistrz – „Występuję tu jako organ i każda moja decyzja musi być podparta literą prawa. Jednak ten aspekt społeczny, protesty mieszkańców i ich dobro muszę brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji”.

Podczas konferencji burmistrz poinformował również, że swoje poparcie dla protestów wyrażają radni Rady Miejskiej w Tucholi. Na czwartek (13.05) została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, na której radni podejmą stanowisko w tej sprawie.

Niezależnie od niej, 28 maja br. odbędzie się też planowa sesja, na której ma zostać włączony projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla tego przedmiotowego terenu. Jak przypomniał burmistrz, dla działki, na której wnioskowana inwestycja miałaby powstać, nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

„Mogę zapewnić wszystkich mieszkańców, że czuję się ich reprezentantem i osobą, która przede wszystkim musi dbać o ich interesy. Oczywiście mam szacunek dla prawa. Mogę tylko wyrazić zdziwienie, że wnioskodawcy nie podjęli prób rozmów, bo pewnie gdyby takie rozmowy miały miejsce, apelowałbym o zastanowienie się, czy rzeczywiście taką inicjatywę tutaj, na naszym terenie podejmować” – podkreślił burmistrz.