Daty, daty, daty: 10 maja - 16 maja - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 10 maja - 16 maja

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy
Na zdjęciu senator Andrzej Kobiak i prof. Stanisław Tyszkiewicz, wnuk Leona Janty Połczyńskiego. Zdjęcie z wystawy: „Leon-Janta Połczyński (1867–1961) – senat (ZDJĘCIA Z WYSTAWY)

135 lat temu, 12 maja 1886 roku, w Odrach, urodził się Józef Ossowski. Od 6 września 1927 roku, do wybuchu wojny kierownik szkoły powszechnej w Tucholi. Był również kierownikiem Tucholskiej Szkoły Wydziałowej i Dokształcającej Szkoły Zawodowej. Aresztowany i rozstrzelany w Rudzkim Moście 24 października 1939 roku

121 lat temu, 11 maja 1900 roku, w Łasinie urodził się  Antoni Chojnowski, od 1924 do 1939 roku nauczyciel w  Cierplewie, Bysławiu, Raciążu i Obrowie. Brał udział w wojnie obronnej, dostał się do niewoli radzieckiej, z której zbiegł. Aresztowany i więziony w Radzikowie, zginął w masowej egzekucji 27 października 1939 roku

93 lata temu, 15 maja 1928 roku, w Sępólnie Krajeńskim urodził się Kazimierz Sobek. Jako nauczycie historii w Liceum Ogólnokształcącym w Tucholi i społecznik popularyzował wiedzę o regionie. Jest autorem opracowań dotyczących historii Tucholi. Wspólnie z uczniami i absolwentami szkoły utworzył izbę historii i tradycji szkoły. Aktywny członek Borowiackiego Towarzystwa Kultury. Zmarł 25 stycznia 2002 roku, spoczywa na cmentarzu parafialnym w Tucholi

90 lat temu, 16 maja 1931 roku, w Lisim Kącie urodził się Jan Wenda. W wieku 12 lat, wraz z siostrą Ludmiłą, został zaprzysiężony jako członek Armii Krajowej. Od 1974 roku, do śmierci nadleśniczy Nadleśnictwa Tuchola. Z jego inicjatywy powstała w Plaskoszu strzelnica myśliwska, która nosi jego imię. Zmarł 23 sierpnia 1992 roku, spoczywa na cmentarzu parafialnym w Tucholi.

89 lat temu, 11 maja 1932 roku, Jerzy Hryniewski został starostą tucholskim

69 lat temu, 12 maja 1952 roku, utworzono w Tucholi Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Początkowo przedmiotem działalności były branże: gazownia, wodociągi i kanalizacja, oczyszczanie miasta, rzeźnia, targowiska, łaźnia i usługi hotelarskie. Pierwszym dyrektorem przedsiębiorstwa został Brunon Lipkowski

57 lat temu, 12 maja 1964 roku, tabor romski, liczący ponad 80 osób rozbił swoje obozowisko na przedmieściach Tucholi. Jego członkowie przymuszeni nakazem administracyjnym, osiedlili się w mieście. Władze przydzieliły im barak przy ul. Świeckiej.

4 lata temu, 16 maja 2017 roku, z inicjatywy senatora Andrzeja Kobiaka, w senacie RP otwarto wystawę poświęconą senatorowi i ministrowi z okresu międzywojennego, Leonowi Janty Połczyńskiemu. Materiały do wystawy, którą sfinansował senator Kobiak, znalazły swoje miejsce w Zespole Szkół Licealnych i Agrotechnicznych, którego patronem jest senator Połczyński

Rok temu, 14 maja 2020 roku, w szpitalu w Grudziądzu zmarł mieszkaniec Tucholi zrażony wirusem COVID 19. Był to pierwszy zgon mieszkańca naszego miasta, zwiazany z pandemią

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta,  „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Okno do Wolności" Pawła Redlarskiego.