Daty, daty, daty: 22 marca - 28 marca - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 22 marca - 28 marca

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy

Na zdjęciu Stanisław Saganowski

146 lat temu, 25 marca 1875 roku, zatwierdzono nowy podział administracyjny. Tuchola stała się miastem powiatowym. Powiat Tucholski rozpoczął swoją działalność 1 października tego samego roku.

99 lat temu, 27 marca 1922 roku, Stanisław Saganowski został zaprzysiężony na burmistrza Tucholi. Funkcję pełnił do 1939 roku.

78 lat temu, 23 marca 1943 roku, urodził się ks. prałat Jan Lichosyt, doktor teologii biblijnej, w latach 1988 - 2010 proboszcz parafii Bożego  Ciała w Tucholi. To głównie dzięki jego staraniom, w Tucholi powstały trzy nowe parafie: Opatrzności Bożej (1990), św. Jakuba (1994) i Bartłomieja Apostoła (1999).  Zmarł 9 czerwca 2014 roku, spoczywa w Tucholi na cmentarzu parafialnym

13 lat temu, 28 marca 2008 roku, do rejestru stowarzyszeń wpisano Stowarzyszenie Mieszkańców i  Miłośników Piły nad  Brdą „Buko”, którego głównym działaniem statutowym jest ochrona i promocja walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i historycznych Piły, położonej w gminie Gostycyn. Prezesem zarządu jest Wojciech Weyna.

ZakupProSpołeczny - Podmioty Certyfikowane

http://reporter-24.pl/userfiles/images/hldaty.jpg

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta,  „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego i "Okno do Wolności" Pawła Redlarskiego.