Daty, daty, daty: 30 listopada – 6 grudnia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 30 listopada – 6 grudnia

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.

Zdjęcie: tuchola.pl

191 lat temu, 4 grudnia 1829 roku, w Chełmnie urodził się ksiądz Franciszek Ksawery Zaporowicz. W latach 1869 – 1870, jako proboszcz, wybudował w Cekcynie nowy, murowany kościół. Zmarł na cholerę 5 października 1873 roku. Wystawiono wówczas we wsi figurę św. Rocha, patrona strzegącego ludzi i bydło od zarazy.

106 lat temu, 5. grudnia 1914 roku, w Grzybnie zmarł ksiądz Stanisław Leopold Kujot wybitny znawca dziejów Pomorza, historyk, etnograf i literat. Ksiądz Kujot urodził się 13 listopada 1845 roku w Kiełpinie

59 lat temu, 4 grudnia 1961 roku, w wieku 77 lat zmarł ks. ppłk Józef Wrycza, legendarny działacz niepodległościowy na Pomorzu, w latach 1948 - 1961 proboszcz tucholskiej parafii. Jego imię nosi w Tucholi Szkoła Podstawowa nr 1, ulica w centrum miasta, a przed Kościołem pw Bożego Ciała, z inicjatywy Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, stanął pomnik księdza Wryczy. Ks. Józef Wrycza spoczywa na tucholskim cmentarzu.

14 lat temu, 6 grudnia 2006 roku, podczas sesji Rady Miejskiej, Tadeusz Kowalski, złożył ślubowanie i został Burmistrzem Tucholi. Wyboru dokonali mieszkańcy w wyborach bezpośrednich. Ponownie został wybrany na tę funkcję w 2010,  2014 i 2018 roku

6 lat temu, 1 grudnia 2014 roku, Rada Powiatu Tucholskiego wybrała Michała Mroza na Starostę Tucholskiego. Ponownie został wybrany na tę funkcję w 2018 roku

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta i „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego.