Daty, daty, daty: 7 grudnia – 13 grudnia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 7 grudnia – 13 grudnia

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.

Zdjęcie: Kolumbarium na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie

166 lat temu, 12 grudnia 1854 roku, chojnicki samorząd powiatowy uchwalił plan budowy kilku szos, min Chojnice – Tuchola (oddano do użytku w 1857), Tuchola - Motyl ( 1859 ) i Tuchola – Terespol ( 1864 )

112 lat temu, 11 grudnia 1908 roku, w Poznaniu urodził się Aleksander Janta Połczyński, podróżnik, poeta, prozaik antykwariusz, reporter. Zmarł 19 sierpnia 1974 w Sauthampton w USA. W 1975 roku urna z jego prochami spoczęła na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.

107 lat temu, 13 grudnia 1913 roku,  w tucholskim kinoteatrze „Odeon”, na dwóch seansach wyświetlono film „Quo vadis”.

102 lata temu, 8 grudniu 1918 roku, prawdopodobnie po raz pierwszy wypłacono pieniądze na zakup opału dla ubogich mieszkańców Tucholi. Pieniądze pochodziły z Fundacji Samuela Fabiana i były wypłacane ubogim mieszkańcom wszystkich trzech wyznań

29 lat temu, 7 grudnia 1991 roku, Szkoła Podstawowa nr 1 w Tucholi otrzymała imię ks. ppłk Józefa Wryczy

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta i „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego.