Edukacja domowa nie tylko tam, gdzie dziecko mieszka - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Edukacja domowa nie tylko tam, gdzie dziecko mieszka

Na naszej stronie zapoznacie sie Państwo z częścią artykułu, reszta dostępna jest na stronie: /www.prawo.pl/oswiata
 
Zniesienie obowiązku przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym mieszka, a także wymogu uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej – zakłada nowelizacja ustawy Prawo oświatowe przyjęta w środę przez Sejm.

Za je przyjęciem głosowało 393 posłów, 3 było przeciw, 48 wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił(DALEJ)

l