Edukacja domowa nie tylko tam, gdzie dziecko mieszka - Senat przyjął ustawę bez poprawek - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Edukacja domowa nie tylko tam, gdzie dziecko mieszka - Senat przyjął ustawę bez poprawek

Na naszej stronie zapoznacie sie Państwo z częścią artykułu, reszta dostępna jest na stronie: /www.prawo.pl/oswiata
 
Zniesienie obowiązku przypisania ucznia w edukacji domowej do szkoły w tym województwie, w którym mieszka, a także wymogu uzyskiwania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej dla rozpoczęcia edukacji domowej – zakłada nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, którą w czwartek bez poprawek przyjął Senat.

Za jej przyjęciem 17 marca br. przez Sejm głosowało 393 posłów, 3 było przeciw, 48 wstrzymało się od głosu. Sejm odrzucił poprawkę Lewicy, która chciała utrzymania wymogu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej do otrzymania zgody na prowadzenie(DALEJ)