Nowy sprzęt w Tucholskim Ośrodku Kultury! - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Nowy sprzęt w Tucholskim Ośrodku Kultury!

Materiał: tuchola.pl
 

21 czerwca br. do Tucholskiego Ośrodka Kultury dostarczona została I część sprzętu, który został zakupiony w ramach projektu grantowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury. Są to komputery, głośniki, mikrofony, kamera wraz z akcesoriami, tablica multimedialna oraz elementy wyposażenia cyfrowego.

TOK został beneficjentem konkursu grantowego „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Placówka otrzymała 178 700,00 zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Pracownicy Tucholskiego Ośrodka Kultury w ramach projektu podnoszą kompetencje i zwiększają umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych. W ramach projektu TOK jest wyposażany w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online lub w sposób cyfrowy.

Do Narodowego Centrum Kultury wpłynęło 1221 wniosków, 1019 przeszło pozytywną ocenę formalną i spośród nich wyłoniono 200 grantobiorców. Wniosek Tucholskiego Ośrodka Kultury uplasował się na 16. miejscu!

Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19 – wyposaża samorządowe instytucje kultury w kompetencje pozwalające na przeniesienie standardowych działań do sieci lub ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną, animacją kultury i edukacją kulturalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.