Odpowiedź na Interpelację w sprawie boisk sportowych - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Odpowiedź na Interpelację w sprawie boisk sportowych

Podczas sesji Rady Miejskiej, 27 maja 2022 roku, zgłosiłem interpelację dotyczącą korzystania z boisk sportowych, usytuowanych przy szkołach podstawowych w naszej gminie. Poniżej zamieszczam treść interpelacji i otrzymaną odpowiedź.
Myślę, że należy zainteresować się bliżej informacją, którą przekazała pani dyrektor Lidia Góral, na temat "sposobu" korzystania z boiska sportowego przez młodzież szkół średnich i dostępności w godzinach popołudniowych "Orlika" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
Paweł Cieślewicz