Rada Miejska: wniosek w sprawie dodatkowej informacji dotyczącej izby przyjęć - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Rada Miejska: wniosek w sprawie dodatkowej informacji dotyczącej izby przyjęć

Podczas sesji Rady Miejskiej złożyłem wniosek dotyczący funkcjonowania izby przyjęć w Szpitalu Tucholskim, w godzinach nocnych. Kierowałem się zasadą, że prostych i konkretnych informacji nigdy nie jest za dużo, zwłaszcza wtedy, gdy to może mieć wpływ na zdrowie pacjentów.
Szpital Tucholski to spółka, której dominującym właścicielem jest Powiat Tucholski, ale oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby jakiekolwiek  sugestie  związane z jego funkcjonowaniem, zgłaszał również radny miejski.
 
Paweł Cieślewicz
Poniżej treść wniosku:
 

Wniosek

            Do członków Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej docierają pytania związane z funkcjonowaniem izby przyjęć  w Szpitalu Tucholskim, w godzinach nocnych. Na stronie internetowej Szpitala, w zakładce poświęconej temu tematowi, znajdują się co prawda podstawowe informacje, niemniej pojawiają się pytania dotyczące „praktycznych” kwestii typu, czy jest możliwość  bezpośredniego wejścia na teren szpitala w celu uzyskania pomocy? Czy w dalszym ciągu obowiązuje rygor pandemiczny, nakazujący czekanie na pomoc lub konsultacje w nagłym przypadku przed budynkiem? Czy pacjenci mogą swobodnie wchodzić wejściem od ulicy Nowodworskiego?

Pytania te zapewne są związane z sytuacją, w której ktoś potrzebuje pilnej pomocy lub stara się taka pomoc komuś zapewnić. Często odbywa się to w stresie, stąd członkowie komisji uważają, że takie dodatkowe, praktyczne informacje, są potrzebne

Paweł Cieślewicz