RPO: Uczniowie powinni móc zrezygnować z religii przed osiemnastką - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

RPO: Uczniowie powinni móc zrezygnować z religii przed osiemnastką

Na naszej stronie zapoznacie sie Państwo z częścią artykułu, reszta dostępna jest na stronie: /www.prawo.pl/oswiata
Zdjęcie: rpo.gov.pl
 
Możliwe byłoby rozważenie obniżenia granicy wieku, uprawniającej ucznia do samodzielnego decydowania o uczestnictwie w lekcjach religii i etyki - uważa RPO. Pisze w tej sprawie do resortu edukacji. Obecnie prawo takie art. 12 ustawy o systemie oświaty przyznaje tylko uczniom pełnoletnim.

Zgodnie z art. 12 ustawy publiczne przedszkola i szkoły podstawowe organizują naukę religii na życzenie rodziców, publiczne szkoły ponadpodstawowe na(DALEJ)