Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
BHP w szkole - matematyka również po szóstej lekcji
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl  
Nie będzie obowiązku przenoszenia matematyki i fizyki na wcześniejsze godziny lekcyjne. MEN wycofało się z pomysłu wprowadzenia takiego przepisu. Nowe rozporządzenie zobowiąże natomiast wszystkich pracowników szkoły do odbycia kursów udzielania pierwszej pomocy.

Już 29 listopada 2018 r. wejdą w życie nowe przepisy regulujące szkolne BHP. Zmiany nie będą jednak tak daleko idące, jak początkowo za...
Szkoła bez regulaminu oceniania nauczycieli
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Kontrowersyjne regulaminy oceniania nauczycieli znikną ze szkół. Senatorowie nie zgodzili się natomiast na uchylenie przepisu, który ponownie wprowadza możliwość zatrudniania niektórych nauczycieli na umowach śmieciowych. Zmiany wprowadzono przy okazji reformy szkolnictwa zawodowego.   Chodzi o uchylenie przepisów dotyczących szkolnych regulaminów oceniania. Nauczyciel będzie oceniany jedynie na...
Prawie 5 mln uczniów śpiewało Hymn dla Niepodległej
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Źródło: iStock   Dokładnie 4 867 937, a także 475 235 nauczycieli w 24 439 przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych o godz. 11:11 jednocześnie odśpiewało czterozwrotkowy hymn narodowy - poinformowało w piątek Ministerstwo Edukacji Narodowej.   Według MEN spólna akcja ministerstwa edukacji i Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej zakończyła się ogromnym sukcesem....
Likwidacja regulaminów oceniania na razie w sferze obietnic
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Źródło: iStock   Minister edukacji zapowiedziała likwidację szkolnych regulaminów oceniania, na razie jednak Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu nie zarekomendowała obiecanej przez MEN poprawki do Karty Nauczyciela. Miała zostać wprowadzona przy okazji prac nad reformą szkolnictwa zawodowego.  
Kryteria oceny pracy nauczyciela oraz wskaźniki do nich będzie określał minister edukacji...
Nauczyciel nie musi cały czas śledzić e-dziennika
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Źródło: iStock   Dyrektor szkoły, wyznaczając pilne zastępstwo dla nauczyciela, nie może się ograniczać się jedynie do wpisania tej informacji do e-dziennika i wywieszenia ogłoszenia. Powinien też skontaktować się z nauczycielem, np. telefonicznie – uznał Sąd Rejonowy w Szczytnie, uchylając karę nagany dla nauczyciela, który nie przyszedł na wyznaczone zastępstwo.
Dyrektor zespołu szk&o...
Sprawdzanie egzaminu ósmoklasisty bardziej opłacalne
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Źródło: iStock   MEN określi stawki egzaminatorów sprawdzających egzamin ósmoklasisty - są one wyższe niż na egzaminie gimnazjalnym. Wyjątkiem są wynagrodzenia za sprawdzanie zadań przez internet, te bardziej opłacają się w przypadku egzaminów gimnazjalnych. Najwięcej zarobi egzaminator sprawdzający zadania z polskiego.
Po raz pierwszy egzamin ósmoklasisty zostanie przepro...
MEN: Będą zmiany w kryteriach i wskaźnikach do oceny pracy nauczyciela
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Kryteria oceny pracy nauczyciela oraz wskaźniki do nich będzie określał minister edukacji w rozporządzeniu - zadeklarowała minister edukacji narodowej Anna Zalewska. I zapowiedziała wprowadzenie takiej zmiany do obowiązujących przepisów oraz poprawki do ustawy.  
Czytaj: Zniesienie nowych zasad oceniania nauczycieli przepada w Sejmie >>

Informacje taką minister przedstawiła w środę ...
WSA: Wydanie duplikatu świadectwa szkolnego jest wyłączone z VAT
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Powiat nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług z tytułu wydawania za odpłatnością duplikatów świadectw i legitymacji uczniowskich za pośrednictwem swoich jednostek budżetowych. Taką usługę powiat realizuje jako organ władzy publicznej - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.
Powiat zwrócił się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji w zakresie poda...
Zaszczepione dziecko z większą szansą na przedszkole
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl

Dziecko, które ma komplet szczepień dostanie więcej punktów przy rekrutacji do przedszkola - to pomysł na nowelizację Prawa Oświatowego. Trwa zbieranie podpisów pod projektem ustawy wprowadzającej takie kryterium - do parlamentu ma on trafić już w grudniu. Raczej sceptycznie do inicjatywy podchodzi resort edukacji.
  - Formujemy Komitet Obywatelski. Zebraliśmy już trzy tysiące podpisów i to tyl...
Zasady używania komórek w szkolnym statucie
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   To, jak uczniowie mają korzystać z telefonów na terenie szkoły, reguluje nie ustawa, a statut placówki - przypomina resort edukacji. Podkreśla, że brak szczegółowych zasad korzystania ze smartfonów może powodować zagrożenia dla uczniów. Na razie nie ma planów zmiany przepisów regulujących tę materię.
- Pozbawiony kontroli dostęp uczniów do urządzeń elektronicznych ...
Wybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|