Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Nowe pensum specjalistów już od września
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock Samorządy już nie będą ustalać, ile godzin ma pracować nauczyciel specjalista. Teraz wynikać będzie to z przepisów Karty Nauczyciela. Zmiany wejdą w życie 1 września 2018 r. Od nowego roku szkolnego pensum specjalistów (pedagogów, logopedów, doradców zawodowych) będzie wynosić 22 godziny. Dotychczas przepisy pozostawiały w gestii jednostek samorządu terytorialnego, przez co mogło się bar...
ZNP nie będzie opiniować nieskonsultowanych regulaminów oceniania
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Związek Nauczycielstwa Polskiego nie będzie opiniować nieskonsultowanych regulaminów oceniania dyrektorów szkół. Chodzi o brak uzyskania wcześniejszego porozumienia z samorządowcami. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września 2018 r.   Okręgi Związku Nauczycielstwa Polskiego nie będą rozpatrywać projektów regulaminów, które nie zawierają potwierdzenia, że dokumenty te opracowano...
RPO: zasady oceniania nauczycieli muszą być jednolite
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock   Dyrektorzy będą tworzyć wskaźniki w zależności od swych indywidualnych upodobań podkreśla rzecznik praw obywatelskich. Chce, by przepisy zostały ujednolicone. Wszystkie wskaźniki, jego zdaniem, powinno regulować rozporządzenie. To już kolejne wystąpienie rzecznika praw obywatelskich w tej sprawie. Podobnie jak związkowcy uważa on, że regulowanie wskaźników oceniania przez każdą szkołę doprowadzi do ...
Trudniejsze lekcje tylko rano - decyzję podejmie dyrektor
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock Koniec z trudnymi lekcjami po południu. Zmienić ma to rozporządzenie regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole. MEN nie do końca jednak precyzuje, jakie to zajęcia - dużo będzie zależeć od dyrektora. MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Trudne lekcje do szóstej godziny(Dalej)...
Ocena pracy nauczyciela na razie na starych zasadach
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock     Od 1 wrześna 2018 r. obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Nie będą one jednak stosowane, gdy wniosek zostanie złożony przed tą datą. Kwestię tę wyjaśnia Joanna Lesińska w serwisie LEX/Prawo Oświatowe. Dyrektorka przedszkola przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli w trakcie tego urlopu (w lipcu lub sierpniu) złoży wniosek do nadzoru peda...
Indywidualne nauczanie nie wyklucza udziału w szkolnej uroczystości
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock Szkoły nie mogą zmuszać rodziców do wyboru indywidualnego nauczania dla swoich dzieci. Nauczycie powinien zapewnić wsparcie takim osobom. Indywidualne nauczanie nie wyklucza udziału w życiu szkoły. Resort edukacji opublikował odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji włączającej. Rozstrzyga m.in. część wątpliwości dotyczących indywidualnego nauczania. Indywidualne nauczanie nie może być nadużywane(Dalej) ...
Więcej czasu na wniesienie opłaty za maturę
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock MEN wydłuży termin na wniesienie opłaty za kolejne podejście do matury. Będzie go też można wydłużyć np., gdy absolwent będzie miał dobry powód spóźnienia. Projekt zmian już przekazano do konsultacji społecznych. To jedna z modyfikacji, które wprowadzi ustawa reformująca szkolnictwo zawodowe. Sprecyzuje ona termin wnoszenia opłat za przystąpienie do egzaminu maturalnego.(Dalej) ...
MEN: tylko 30 proc. liceów bez infrastruktury, więc nie ma problemu
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock   Tylko w co trzecim liceum zabraknie sal lekcyjnych. W ten sposób MEN odpowiada na obawy posłów. Chodzi o liczbę klas dla podwójnego rocznika, który w 2019 r. rozpocznie naukę w szkole średniej. Poseł Adam Korol zapytał resort edukacji, w jaki sposób resort zamierza rozwiązać kwestię zdublowanych klas w szkołach średnich, po reformie oświaty. Wszystko gotowe na reform...
Kurs pierwszej pomocy dla wszystkich pracowników szkoły
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock   Obowiązek rejestrowania wyjść i modyfikacje przy układaniu harmonogramu zajęć – to zmiany, które chce wprowadzić MEN. Po szóstej lekcji uczeń nie będzie miał lekcji, które wymagają intensywnego wysiłku umysłowego. Rozporządzenie wprowadzi także nowe wymogi wobec pracowników. Projekt nowego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole przekazano do uzgodnień międ...
Dyrektor niekoniecznie z oceną wyróżniającą
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock   Resort edukacji wycofa się z wymogu, by kandydat na dyrektora szkoły uzyskiwał najwyższą ocenę pracy. Zmiana ta nie ma jednak szans wejść w życie przed 1 września 2018 r. Podobnie zresztą jak rozporządzenia dla szkół innych niż te podległe MEN. Nowe przepisy dotyczące oceniania nauczycieli jeszcze nie weszły w życie, a resort edukacji już planuje zmiany - te dotyczyć mają oceny pracy dyrektoró...
Wybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|