Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Przepisy o nauczycielskich dyscyplinarkach wkrótce mniej restrykcyjne
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc   Związkowcy chcą nowelizacji przepisu regulującego postępowania dyscyplinarne nauczycieli. Zmiana ma wyeliminować problem ze wszczynaniem postępowań z błahych powodów. Obecnie dyrektor ma obowiązek zawiadamiać o każdym popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobra dziecka.

Taki przepis Karty Nauczyciela obowiązuje od 1 września 2019 r. - pomysłodawcą zmiany był rzecznik praw dziecka, który chc...
RPO: Potrzebne prawo o szczepieniach jako warunku przyjęcia do przedszkola
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc   Wymóg szczepień jako kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola lub żłobka powinien być uregulowany ustawowo - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich. Jego zdaniem konieczne jest też uwzględnienie sytuacji, gdy niepoddanie dziecka obowiązkowemu szczepieniu jest spowodowane zaniedbaniem lekarza.   RPO zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zaj...
Subwencja na finansowanie szkół w 2020 wyższa
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock   Subwencja oświatowa na 2020 roku będzie wyższa. Więcej pieniędzy trafi na potrzeby uczniów szkół branżowych. Podział uwzględnia też koszty podwyżek, które nauczyciele otrzymali w 2019 r. - ale już nie tych, które Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecało w 2020 roku.   Od początku nowego roku obowiązywać będzie rozporządzenie dotyczące subwencji oświatowej. W 2...
Budżet na nagrody dla nauczycieli bez uwzględnienia podwyżek
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock   Sejm zajmie się w styczniu ustawą okołobudżetową, w której określone zostaną kwoty przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na nagrody. Część wyodrębnianych w budżetach kwot nie uwzględni zeszłorocznych podwyżek dla nauczycieli.

Według projektu ustawy okołobudżetowej w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycz...
Pensja nauczyciela w 2020 r. bez większych zmian
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock   Weszło w życie rozporządzenie ministra edukacji narodowej określające stawki nauczycielskich wynagrodzeń w 2020 roku. Zmiany nie są duże - pensje dostosowano do nowej wysokości płacy minimalnej, czyli kwoty 2600 zł. Najniższe wynagrodzenia pedagogów będą z nią zrównane.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. wyniesie 2 600 zł, dlatego MEN w rozporządzeniu zwi...
ZNP: Karta Nauczyciela to nie anachronizm
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock   Zmniejszenie biurokracji w szkołach i podniesienie pensji nauczycieli - to główne postulaty Fundacji "Ja, Nauczyciel". Organizacja krytycznie wypowiada się też o Karcie Nauczyciela, co punktuje Związek Nauczycielstwa Polskiego. Tłumaczy on, że Karta uległa znacznej metamorfozie na przestrzeni lat i nie można już mówić o anachronizmie zawartych w niej rozwiązań.    -...
Uchwała NSA nie pomoże dzieciom wychowywanym przez pary jednopłciowe
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock   Związki jednopłciowe nie, ale dziecko musi mieć możliwość faktycznego skorzystania z praw, jakie daje mu bycie polskim obywatelem - do tego mniej więcej sprowadza się grudniowa uchwała NSA dotycząca transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia, w których jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci. W praktyce bardzo trudno pogodzić obie te kwestie, również w kontekście prawa do edukacj...
ZNP: To szkoła ma zadbać o materiały do pracy z uczniami
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock   Związek Nauczycielstwa Polskiego kontynuuje akcję informacyjną dotyczącą obowiązków nauczycieli, które wynikają z przepisów oświatowych. Tym razem przypomina, że pedagodzy nie mają obowiązku zapewniać uczniom materiałów, takich jak papier do xero. Ma to robić organ prowadzący.   ZNP przypomina, że zgodnie z art. 29 ustawy Karta Nauczyciela organ prowadzący szkoł...
Można wystąpić do sądu, gdy rodzic odmawia zdiagnozowania dziecka
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock   Nauczyciele alarmują, że nawet 30 proc. dzieci w każdej klasie ma jakieś problemy: emocjonalne, wychowawcze, rozwojowe, które wymagają wsparcia przez pedagoga lub psychologa. Tymczasem, jeżeli rodzice nie współpracują i nie chcą iść z dzieckiem do poradni, szkoła nie może ich do tego zmusić. O decyzję w tej sprawie można wystąpić do sądu.

Według statystyk rośnie liczba...
Mniej ośrodków rozpatrzy odwołanie od orzeczenia o urlopie dla poratowania zdrowia
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock  
Zmieni się rozporządzenie dotyczące orzekania nauczycielskich urlopów dla poratowania zdrowia. Ma to związek z zamknięciem jednego z instytutów rozpatrujących odwołania od orzeczeń lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy. Na liście pozostaną już jedynie dwa podmioty, do których można złożyć takie odwołanie.

Nauczyciel, chcąc skorzysta...
Wybierz stronę: |<  <  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12    >  >>  >|