Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Powołano Komitet obchodów 100 rocznicy powrotu Tucholi do Polski
Czytaj całość
Podczas 45 sesji Rady Miejskiej w Tucholi (19.01.2018) powołano Komitet, którego celem będzie wypracowanie przedsięwzięć, które przyczynią się do uświetnienia 100 rocznicy powrotu Tucholi do Polski, przypadającej 29 stycznia 2020 roku. Zobacz: wniosek o powołanie Komitetu
Przewodniczącym Komitetu został Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski, jego zastępcą przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Cieślewicz, a w skład Komitetu weszli: Ireneusz Wesołowski - przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej, ksiądz Grzegorz Kielas - pro...
„Żywa” lekcja wiedzy o samorządzie – uczniowie ZSLiA na sesji Rady Miejskiej w Tucholi
Czytaj całość
  Materiał: tuchola.pl W piątek (19.01) odbyła się sesja Rady Miejskiej w Tucholi. W charakterze gości uczestniczyli w niej uczniowie Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych w Tucholi, a konkretnie III klasy Technikum Ekonomicznego pod opieką prof. Justyny Gacy. Młodzież wzięła udział w obradach w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. ...
Plan dyżurów radnych Rady Miejskiej w Tucholi.
Czytaj całość
Materiał: tuchola.pl     Przedstawiamy plan dyżurów radnych Rady Miejskiej w Tucholi. Jan Świerczyński, Karolina Redlarska, Henryk Obuchowski - poniedziałek, 22 stycznia br., godz. 15.oo – 17.oo, sala 112 w Urzędzie Miejskim w Tucholi Renata Madej, Krzysztof Joppek – Wtorek, 23 stycznia br., godz. 15.oo – 17.oo, sala 112 w Urzędzie Miejskim w Tucholi Dariusz Karnowski, Ireneusz Wesołowski, Waldemar Kierzkowski – środa, 24 stycznia br., godz. 15.oo – 17.oo, sala 112 w Urzędzie Miejskim w Tuch...
Gmina Tuchola: 478.269,00 zł. dla organizacji pozarządowych
Czytaj całość
Przyznano dotacje dla organizacji pozarządowych na wykonywanie zadań publicznych w 2018 roku Powołana przez burmistrza Tucholi Komisja zaopiniowała przedłożone do rozpatrzenia oferty na wykonywanie zadań publicznych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku w sferach: Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, Wspierania działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych, Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, Wspierania inicjatyw  na rzecz kultury,...
Zobacz, jakie projekty dofinansowała gmina Tuchola - cz. V
Czytaj całość
W tym artykule przedstawiamy zadania z zakresu „Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym”, na które gmina Tuchola w 2017 r. przeznaczyła kwotę w wysokości 36.250,00 zł. Zadania te realizowały: 1)      Stowarzyszenie „Tucholski Pegaz” 2)      Borowiackie Towarzystwo Kultury 3)      Stowarzyszenie Klub Seniora „Jesień” 4)      Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Stobno 5)    &...
Umowa na przebudowę targowiska w Tucholi podpisana
Czytaj całość
W piątek (12.01.2018) w Urzędzie Miejskim w Tucholi burmistrz Tadeusz Kowalski i przedstawiciel Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „SOLO” z Tucholi Tomasz Koczyński podpisali umowę na wykonanie zadania pn. „Przebudowa targowiska położonego przy ul. Nowodworskiego w Tucholi”. Termin zakończenia robót to 31 maja br. Wartość inwestycji wynosi 753 685,42 zł brutto. Dodajmy, że gmina Tuchola na tę inwestycję uzyskała dofinansowanie w wysokości 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju...
Uwaga mieszkańcy! Dotacje na wymianę pieca CO i instalację OZE
Czytaj całość
Uprzejmie informujemy, iż gmina Tuchola podjęła starania o pozyskanie dla zainteresowanych mieszkańców gminy, w ramach dwóch projektów, dotacji na wymianę pieców centralnego ogrzewania zasilanych paliwem stałym oraz dotacji na zainstalowanie odnawialnych źródeł energii. Pierwszy projekt dotyczy wymiany w roku 2018 istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na: ekologiczne kotły na paliwa stałe; ekologiczne kotły gazowe; ekologiczne kotły olejowe; ekologiczne kotły elektryczne; ...
Stulecie ZMP - wystawa „Samorządni i Niepodlegli”
Czytaj całość
Materiał ze strony: zmp.poznan.pl Historia ZMP zaczyna się w listopadzie 1917 przyjęciem statutu nowopowołanej organizacji na Zjeździe Delegatów Miast. Przed ówczesnymi samorządowcami stały wielorakie wyzwania – wiele miast nie dysponowało nowoczesną infrastrukturą sanitarną, rozwijały się w nierównym tempie, bez właściwych planów urbanizacyjnych. Miasta musialy w przeciągu kilku lat dogonić swoje czasy. Podobnie po upadku komunizmu, odnowiony w 1991 roku ZMP musiał zabiegać o rewitalizację miast i prawne uporządkowanie statusu...
Pod patronatem burmistrza Tucholi
Czytaj całość
W związku z organizacją Orszaku Trzech Króli w Tucholi pragnę serdecznie podziękować wszystkim zaangażowanym w jego przygotowanie. Szczególne wyrazy podziękowania kieruję do pracowników Tucholskiego Ośrodka Kultury, parafii z terenu Tucholi oraz osób występujących w roli aktorów.
Nie byłoby udanego orszaku gdyby nie olbrzymia frekwencja i rodzinny udział mieszkańców naszej gminy oraz gości. Jestem przekonany, że Orszak Trzech Króli wejdzie na stałe do tradycji
imprez kulturalnych naszej gminy.

Zobacz, jakie projekty dofinansowała gmina Tuchola - cz. IV
Czytaj całość
W tym artykule przedstawiamy zadania z zakresu „Wspierania działalności sportowej prowadzonej w formie klubów sportowych”, na które gmina Tuchola przeznaczyła kwotę w wysokości 267.231 zł.  Zadania te realizowały:  MLKS „Tucholanka”, Tucholski Klub Piłkarski, LKS RAWYS w Raciążu, Stowarzyszenie Szkółka Piłkarska ”wOlej” w Raciąż W latach 2009 – 2017 burmistrz Tucholi w ramach konkursu ofert udzielił MLKS „Tucholanka” dotacji w wysokości 1....
Wybierz stronę: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|