Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Zobacz, jakie projekty dofinansowała gmina Tuchola - cz. III
Czytaj całość
W tym artykule przedstawiamy zadania z zakresu „Promocji i ochrony zdrowia”, na które gmina Tuchola przeznaczyła kwotę w wysokości 13.500 zł. Zadania te realizowały: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Powiatowy w Tucholi, Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Ostoja”. Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski – przyznana dotacja 8.700 zł Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Specjalnej Troski w Tucholi pr...
Blisko 93 tys. zł z budżetu gminy Tuchola na drogę Stobno – Nowe Żalno
Czytaj całość
Pod koniec grudnia 2017 r. symbolicznie otwarto wyremontowaną drogę powiatową relacji Stobno – Nowe Żalno. Na to zadanie 80-procentowe dofinansowanie przyznało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pozostałe 20% kosztów poniosły po połowie gmina Tuchola (92 tys. 809,21 zł) i właściciel drogi – powiat tucholski. W otwarciu drogi wzięli udział m.in. wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, starosta tucholski Michał Mróz, wicestarosta Zenon Poturalski, członek Zarządu Powiatu Tucholskiego Jerzy Kowalik, przewodniczący Rady...
Przebudowa ulic: Wałowej i Podgórnej w Tucholi
Czytaj całość
Trwają prace związane z przebudową ulic Wałowej i Podgórnej w Tucholi. Obecnie na ukończeniu są prawie wszystkie roboty budowlane związane z ułożeniem nawierzchni ulic i chodników. Do wykonania pozostały opaski z kostki granitowej.
- Styl wykonania nawierzchni z kostki klinkierowej i granitowych elementów wpisuje się w staromiejską strefę poddaną rewitalizacji - mówi Tadeusz Kowalski burmistrz Tucholi - obie ulice są uczęszczanymi ciągami komunikacyjnymi, co także ewidentnie wpłynie na komfort poruszania się w tej części star&oac...
Gmina Tuchola: Trwają prace budowlane przy świetlicy wiejskiej w Białowieży
Czytaj całość
Gmina Tuchola zleciła prace dotyczące rozbudowy oraz przebudowy części budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej (świetlicy wiejskiej) w Białowieży. Inwestycja realizowana jest od strony południowo-zachodniej obiektu i obejmuje:
- rozbudowę zaplecza kuchennego oraz dwóch pomieszczeń gospodarczych i kotłowni,
- przebudowę istniejących łazienek i dostosowaniu ich do aktualnych wymogów przepisów techniczno-budowlanych,
- wykonanie łazienki spełniającej wymogi dla osób niepełnosprawnych,
- rozbiórkę czę...
Gmina Tuchola: Dom dla seniorów nabiera kształtów
Czytaj całość
Dom Dziennego Pobytu dla osób starszych w Tucholi będzie zlokalizowany w centrum miasta przy ul. Świeckiej 45, w obrębie Ośrodka Pomocy Społecznej. Obiekt będzie budynkiem w pełni przyjaznym seniorom, pozbawionym barier architektonicznych, zawierającym przestronne, jasne pomieszczenia.
Realizacja powyższej inwestycji jest odpowiedzią na potrzebę utworzenia Domu Dziennego Pobytu, którą seniorzy przekazali władzom miasta w ankiecie wypełnionej w ramach zleconej przez Burmistrza Tucholi „Diagnozy potrzeb i oczekiwań mieszkańców Gminy Tuchola po...
Ruszyła przebudowa ulic Parkowej, Kruczej i Gołębiej w Rudzkim Moście
Czytaj całość
Ruszyła przebudowa ulic Parkowej, Kruczej i Gołębiej w Rudzkim Moście Prace podzielone zostały na dwa etapy. W pierwszym etapie rozpoczęto roboty przy budowie ulic Parkowej i Kruczej. Związane jest to z koniecznością wybudowania kolektora deszczowego w ciągu ul. Parkowej. Termin zakończenia pierwszego etapu inwestycji wyznaczono na 31 marca 2018 r. Prace obejmą również wykonanie nowej nawierzchni ulic. - W drugim etapie, którego koniec wyznaczono do 31 maja 2018 roku wykonana zostanie nawierzchnia ulicy Gołębiej - mówi Tadeusz Kowa...
Gmina Tuchola: Przyznano nagrody za osiągnięcia sportowe
Czytaj całość
„Kapituła o Nagrodę Burmistrza Tucholi” na czele z Burmistrzem Tadeuszem Kowalskim  przyznała nagrody pieniężne  za osiągnięte wyniki sportowe - w kręglach trzem zawodnikom Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego „TUCHOLANKA”: Panu Markowi Gierszewskiemu, Pani Izabeli Szczukowskiej, Pani Darii Klunder, a także w lekkoatletyce Pani Dominice Przybylskiej, zawodniczce Uczniowskiego Klubu Sportowego „BUK” w Stobnie. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w dniu 28 grudnia br., w którym uczestniczyli: Burmist...
Życzenia świąteczne dla mieszkańców Gminy Tuchola
Czytaj całość
BURMISTRZ TUCHOLI TADEUSZ KOWALSKI SKŁADA ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA. Kliknij w obraz, aby odtworzyć filmik. ...
Wojewoda w Powiecie Tucholskim
Czytaj całość
Materiał: bydgoszcz.uw.gov.pl Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz uroczyście otworzył dwie drogi w powiecie tucholskim, wyremontowane z rezerwy celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. 26 i 27 grudnia 2016 roku nad powiatem tucholskim przeszła nawałnica niszcząc m.in. drogi powiatowe relacji Bagienica – Pruszcz oraz relacji Stobno – Nowe Żalno. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wniosek wojewody Mikołaja Bogdanowicza zadecydowało o 80% dofinansowaniu każdego z zadań. 20% ...
Anioł na motorze czyli gratulacje dla Szymona Woźniaka
Czytaj całość
Szymon Woźniak - Indywidualny Mistrz Polski w żużlu, absolwent tucholskiego Nowodworka, spotkał się 20 grudnia z młodzieżą oraz odebrał z rąk władz Powiatu Tucholskiego nietypowe wyróżnienie. Uhonorowany on został przez Radę i Zarząd Powiatu Tucholskiego specjalnym, zmotoryzowanym Aniołem Powiatu Tucholskiego. Trofeum to dołączyło do pucharów i dyplomów potwierdzających niezwykłe osiągnięcia tego młodego zawodnika. Zarówno na sesji Rady Powiatu jak i na spotkaniu z młodzieżą tucholskich szkół podkreślał on, jak ważna b...
Wybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|