Daty, daty, daty: 18 stycznia – 24 stycznia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 18 stycznia – 24 stycznia

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.
Zdjęcie: https://imslp.org/wiki/Category:Rehfeld,_Fabian

179 lat temu, 23 stycznia 1842 roku, w Tucholi urodził się Fabian Rehfeld, znany skrzypek i kompozytor, profesor w Berlińskiej Szkole Wyższej, autor ok. 80 kompozycji. Zmarł 11 listopada 1920 roku w Berlinie

1 (1842 - 1920)

101 lat temu, 20 stycznia 1920 rokudr Jan Bartz został komisarycznym starostą tucholskim

99 lat temu, 22 stycznia 1922 roku, podczas zebrania organizacyjnego, 53 członków założycieli utworzyło Towarzystwo Samodzielnych Rzemieślników Chrześcijańskich w Tucholi

98 lat temu, 22 stycznia 1923 roku, w Tucholi rozpoczęto likwidację baraków i ziemianek po byłym obozie jenieckim

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta i „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego.