Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Ocenianie nauczycieli to wyższa matematyka
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Nauczyciel, który pracuje w kilku szkołach, będzie oceniany według regulaminów obowiązujących w każdej z nich. Jeśli jest to dyplomowany pedagog, zatrudniony w dwóch placówkach, to dyrektor sprawdzi, jak spełnia nawet 98 kryteriów.   Nowy system oceniania pedagogów obowiązuje od 1 września 2018 r. – dyrektor dokonując oceny pedagoga, weźmie pod uwagę kryteria określone w rozpor...
MEN zdradza, kto tworzył podstawy programowe
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl Resort edukacji podał do publicznej wiadomości listę autorów nowej podstawy programowej. To pokłosie porażki, jaką poniósł przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Lista zawiera nazwiska 182 ekspertów. O ujawnienie nazwisk autorów podstawy wystąpiła - w trybie dostępu do informacji publicznej - Fundacja Przestrzeń dla edukacji. MEN wydało decyzję odmowną, którą wnioskodawca zaskarżył do Wojewódzkiego...
Od września rewolucja w ocenianiu i awansie nauczycieli
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Nowa ocena pracy, dłuższa ścieżka awansu – to główne zmiany w prawie oświatowym, które będą obowiązywać od 1 września 2018 r. Będzie to też ostatni rok działania gimnazjów i pierwszy, w którym absolwenci ośmioklasowych podstawówek napiszą egzamin końcowy i to równolegle z osobami kończącymi gimnazjum. Jeżeli chodzi o pracę nauczycieli, największe zmiany wprowadziła ustawa o fin...
Wręczenie aktów powierzenia stanowisk i obowiązków dyrektorom placówek oświatowych
Czytaj całość
10 sierpnia Starosta Tucholski wręczył akty powierzenia stanowisk i obowiązków dyrektorom PPP w Tucholi oraz SOSW w Tucholi. Starosta Tucholski wręczył akty powierzenia stanowisk i obowiązków: Pani Hannie Klinger akt powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tucholi, Panu Tomaszowi Okrzyńskiemu akt powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tucholi Wręczając nominację Starosta Tucholski pogratulował stanowisk, życząc jednocześnie wytrwałości, powodzenia w dą...
Wnioski o pieniądze na wyprawkę szkolną już nie tylko drogą elektroniczną
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock   Rusza kolejna tura składania wniosków pieniądze z programu "Dobry Start". Dokumenty można składać zarówno przez internet, jak i drogą tradycyjną. Osoba, która złoży wniosek do końca wakacji, dostanie pieniądze najpóźniej we wrześniu. Jak podaje resort pracy w pierwszym miesiącu wpłynęło już milion wniosków o świadczenie "Dobry start". Pieniądze - 300 zł...
Nowe pensum specjalistów już od września
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock Samorządy już nie będą ustalać, ile godzin ma pracować nauczyciel specjalista. Teraz wynikać będzie to z przepisów Karty Nauczyciela. Zmiany wejdą w życie 1 września 2018 r. Od nowego roku szkolnego pensum specjalistów (pedagogów, logopedów, doradców zawodowych) będzie wynosić 22 godziny. Dotychczas przepisy pozostawiały w gestii jednostek samorządu terytorialnego, przez co mogło się bar...
ZNP nie będzie opiniować nieskonsultowanych regulaminów oceniania
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Związek Nauczycielstwa Polskiego nie będzie opiniować nieskonsultowanych regulaminów oceniania dyrektorów szkół. Chodzi o brak uzyskania wcześniejszego porozumienia z samorządowcami. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września 2018 r.   Okręgi Związku Nauczycielstwa Polskiego nie będą rozpatrywać projektów regulaminów, które nie zawierają potwierdzenia, że dokumenty te opracowano...
RPO: zasady oceniania nauczycieli muszą być jednolite
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock   Dyrektorzy będą tworzyć wskaźniki w zależności od swych indywidualnych upodobań podkreśla rzecznik praw obywatelskich. Chce, by przepisy zostały ujednolicone. Wszystkie wskaźniki, jego zdaniem, powinno regulować rozporządzenie. To już kolejne wystąpienie rzecznika praw obywatelskich w tej sprawie. Podobnie jak związkowcy uważa on, że regulowanie wskaźników oceniania przez każdą szkołę doprowadzi do ...
Trudniejsze lekcje tylko rano - decyzję podejmie dyrektor
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock Koniec z trudnymi lekcjami po południu. Zmienić ma to rozporządzenie regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole. MEN nie do końca jednak precyzuje, jakie to zajęcia - dużo będzie zależeć od dyrektora. MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Trudne lekcje do szóstej godziny(Dalej)...
Ocena pracy nauczyciela na razie na starych zasadach
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock     Od 1 wrześna 2018 r. obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Nie będą one jednak stosowane, gdy wniosek zostanie złożony przed tą datą. Kwestię tę wyjaśnia Joanna Lesińska w serwisie LEX/Prawo Oświatowe. Dyrektorka przedszkola przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli w trakcie tego urlopu (w lipcu lub sierpniu) złoży wniosek do nadzoru peda...
Wybierz stronę: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|