Daty, daty, daty: 21 grudnia – 27 grudnia - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Daty, daty, daty: 21 grudnia – 27 grudnia

Do naszego cyklu wybraliśmy oczywiście tylko takie wydarzenia, których znana jest nam ich data dzienna. Jeżeli ktoś z grona Naszych Czytelników dysponuje ciekawą datą, którą chciałby na naszej stronie zaprezentować, to zapraszamy do współpracy.
432 lata temu, 24 grudnia 1588 roku, w Grazu urodziła się Konstancja, królowa polska, żona króla Zygmunta III Wazy. Jako starościna tucholska, w latach 1611 – 1631, dużą troską otaczała puszczę tucholską, dokonując kontroli wyrębu lasu
107 lat temu, 25 grudnia 1913 roku.  w Oberhausen urodziła się Helena Grabkowska, mistrzyni haftu kaszubskiego. Zasłużony obywatel Gminy Tuchola. Zmarła 22 lutego 2004 roku. Spoczywa na cmentarzu parafialnym

106 lat temu, 26 grudnia 1914 roku, zmarł Dimitr Usaczow. Był to pierwszy, odnotowany zgon rosyjskiego jeńca wojennego, w obozie jenieckim, utworzonym przez Niemców na terenie Tucholi

90 lat temu, 27 grudnia 1830 roku, w Lubiewie powołano do życia Ochotniczą Straż Pożarną

Podczas przygotowania materiału korzystaliśmy z wielu dostępnych źródeł, w tym z monografii Tucholi: „Tuchola Od pradziejów do współczesności” pod redakcją Włodzimierza Jastrzębskiego i Jerzego Szwankowskiego, „Wybitni, Niepospolici, Zasłużeni Znani i nieznani, czasami zapomniani przedstawiciele regionu” Marii Ollick , „Historycznego notatnika proboszcza tucholskiego” ks. Jana Lichosyta i „Rzemiosło Tucholskie na przestrzeni wieków” Wacława Kozłowskiego.