Gmina Tuchola: Żywa lekcja o samorządzie (ZDJĘCIA) - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Gmina Tuchola: Żywa lekcja o samorządzie (ZDJĘCIA)

 
Uczniowie Nowodworka - II klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Bartłomieja Nowodworskiego w Tucholi wraz z opiekunem dr. Pawłem Redlarskim wzięli udział w dzisiejszej (24.05) II sesji Rady Miejskiej w Tucholi. A to za sprawą realizowanych zajęć prawno-dziennikarskich, w ramach których uczestniczą w programie Kuratorium Oświaty i Okręgowej Izby Radców Prawnych pt. „Spotkania z radcą prawnym”.  W zajęciach tych uczestniczy radny Adam Brzoszczyk.
To właśnie z jego inicjatywy młodzi goście zostali zaproszeni na obrady przez przewodniczącego Pawła Cieślewicza, który zadbał też o to, by młodzież wiedziała, co w danej chwili podczas sesji się dzieje, wyjaśniając na bieżąco punkty programu.  Z obecności młodzieży cieszył się burmistrz Tadeusz Kowalski, który podkreślał, że jej głos jest potrzebny i ważny, by gmina mogła się rozwijać, zaspokajając potrzeby również młodego pokolenia. Do młodych ludzi zwróciło się również kilkoro radnych, którzy zachęcali do kontaktu i zgłaszania uwag czy propozycji, które mogą służyć właśnie tej części lokalnej społeczności.