Konkurs Wiedzy o Historii Regionu Przez Wieki ku Niepodległej - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Konkurs Wiedzy o Historii Regionu Przez Wieki ku Niepodległej

W dniu 9 marca 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 2 im. dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi odbył się finał gminnego KONKURSU WIEDZY O HISTORII REGIONU dla kl. VI i VII szkół podstawowych oraz kl. II i III gimnazjum PRZEZ WIEKI KU NIEPODLEGŁEJ, który jest jednym z wydarzeń zaplanowanych w ramach realizowanego przez Borowiackie Towarzystwo Kultury projektu SZTAFETĄ PRZEZ POKOLENIA w ramach obchodów 100.lecia NIEPODLEGŁEJ. Konkurs wsparty został nagrodzonym grantem Fundacji Banku Zachodniego WBK TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM oraz Gminy Tuchola.

Podsumowanie zmagań konkursowych otworzyły Ewa Szczukowska dyr. Szkoły Podstawowej Nr 2 im. dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi (jako gospodarz) i Maria Ollick , prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi (w imieniu organizatora konkursu). Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski w miłych słowach skierowanych do uczestników konkursu, oprócz gratulacji, wspominał z humorem swoje uczestnictwa w konkursach historycznych z czasów szkolnych.

Na konkurs zgłoszonych zostało 25 uczestników z 7 szkół Gminy Tuchola .

Komisja oceniająca pod przewodnictwem dra Pawła Redlarskiego w składzie:

Alicja Górecka, Danuta Chudzińska, Elżbieta Folega, Hanna Wenta, Izabella Kałużna, Mirosława Drzycimska i Piotr Zieliński po wnikliwym sprawdzeniu testów konkursowych i dyskusji wyłoniła spośród uczestników nagrodzonych i wyróżnionych :

I miejsce – Wawrzyniec Chylewski (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi),

II miejsce – Jakub Kozłowski (Szkoła Podstawowa Nr 2 im dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi)

II miejsce – Kinga Kożuch (Szkoła Podstawowa Nr 2 im dra Kazimierza Karasiewicza w Tucholi)

Wyróżnienia: Emma Domisch (Szkoła Podstawowa Nr 1 im. ppłka ks. Józefa Wryczy w Tucholi) i Hubert Nowacki (Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Mikołaja Kopernika w Tucholi).

 

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy konkursu – dyplomy uczestnictwa i upominki. Uroczystego wręczenia dokonali przybyli na podsumowanie konkursu goście – Burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski i Przewodniczący Rady Miejskiej Paweł Cieślewicz.

W imieniu Komisji Konkursowej jej przewodniczący dr Paweł Redlarski pogratulował zwycięzcom i podziękował uczestnikom za udział, zachęcając jednocześnie do dalszego zgłębiania historii naszej Małej Ojczyzny.

Maria Ollick , prezes Borowiackiego Towarzystwa Kultury w Tucholi dołączyła się do podziękowań dla uczestników za udział i opiekunów za przygotowanie uczniów do konkursu. Podkreśliła, że rozbudzanie zainteresowania historią regionu jest jednym z elementów kształtowania tożsamości młodego obywatela Rzeczypospolitej.

ORGANIZATORZY:

Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi

Szkoła Podstawowa Nr 2 i Gimnazjum Nr1 im. Kazimierza Karasiewicza w Tucholi SPONSORZY NAGRÓD:

Borowiackie Towarzystwo Kultury w Tucholi

Fundacja Banku Zachodniego WBK

Gmina Tuchola

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Janty – Połczyńskiego

w Tucholi