Najzdolniejsi uczniowie z powiatu tucholskiego nagrodzeni stypendiami Prezesa Rady Ministrów. - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Najzdolniejsi uczniowie z powiatu tucholskiego nagrodzeni stypendiami Prezesa Rady Ministrów.

28 listopada 2017 r. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów.

W spotkaniu udział wzięli uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z rejonu bydgoskiego. Na rok szkolny 2017/2018 w województwie kujawsko-pomorskim przyznano stypendia Prezes Rady Ministrów dla 232 uczniów. Nagradzani byli laureaci ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiad oraz uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce czy sporcie.

Tegorocznymi stypendystami w powiecie tucholskim zostali:

Grażyna Rybak uczennica Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych im. Leona Janty- Połczyńskiego klasy III Technikum nr 2 (technik ekonomista),

Dawid Drejarz uczeń Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej klasy III Technikum nr 1 (technik mechanik),

Nikodem Podlaszewski uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Bartłomieja Nowodworskiego klasy II Liceum Ogólnokształcącego.

Gratulowali oraz wręczali dyplomy zdolnej młodzieży: Paulina Wenderlich Dyrektor Generalny Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Marek Gralik Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Materiał: tucholski.pl