Nowa kadencja Rady Leśnego Kompleksu Promocyjnego BORY TUCHOLSKIE (zdjęcia) - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Nowa kadencja Rady Leśnego Kompleksu Promocyjnego BORY TUCHOLSKIE (zdjęcia)

Materiał: tuchola.pl

7 marca 2023 roku, w siedzibie Nadleśnictwa Dąbrowa burmistrz Tucholi Tadeusz Kowalski uczestniczył w spotkaniu Rady Naukowo-Społecznej Leśnego Kompleksu Promocyjnego (LKP) „Bory Tucholskie”.

Na posiedzeniu zainaugurowano nową kadencję tego gremium na lata 2023 – 2027 i wybrano nowe prezydium rady. W jej skład weszli:

  • Tadeusz Kowalski, burmistrz Tucholi – przewodniczący rady;
  • dr Ewa Krasicka-Korczyńska, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Botanicznego oddział w Bydgoszczy – zastępca przewodniczącego;
  • Tadeusz Chrzanowski, główny specjalista Służby Leśnej z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu – sekretarz rady.

Rada Naukowo-Społeczna LKP „Bory Tucholskie” jest organem doradczym i opiniodawczym dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu w zakresie inicjowania oraz oceny realizacji działań podejmowanych w Leśnym Kompleksie Promocyjnym „Bory Tucholskie”.

W jej skład wchodzi 18 członków – przedstawicieli nauki, samorządu, organów ochrony przyrody, przemysłu drzewnego, organizacji pozarządowych i Lasów Państwowych.

Podczas spotkania prezentowana i dyskutowana była m.in. kwestia lasów o zwiększonych funkcjach społecznych, ich lokalizacji, znaczeniu i roli. W ostatnich latach zdecydowanie rośnie znaczenie lasów otaczających miasta i osiedla, a także lasów w regionach kraju o dużym znaczeniu turystycznym, rekreacyjnym, wypoczynkowym. Lasów, które w popularnym przekazie nazywane są lasami o zwiększonej funkcji społecznej.

Leśnicy odczuwają rosnącą presję społeczeństwa na zagospodarowanie i udostępnianie tych lasów. Dyskusja na ten temat bywa trudna, gdy radykalni „obrońcy przyrody” nie przyjmują do wiadomości, że absolutnym priorytetem w udostępnianiu lasów ludziom jest bezpieczeństwo. Dotyczy to zwłaszcza drzewostanów w podeszłym wieku, które z przyczyn naturalnych częściej chorują, są atakowane i osłabiane przez patogeny grzybowe, jak i przez żerujące na nich owady.

Zadaniem leśników jest profesjonalna pielęgnacja lasów, usuwanie drzew niebezpiecznych, wprowadzanie nowych nasadzeń zgodnie z nauką, wiedzą i praktyką leśną, zagospodarowanie lasu przyjazne dla człowieka.
Propozycje konkretnych rozwiązań w tym zakresie przedstawili nadleśniczowie nadleśnictw LKP „Bory Tucholskie”, tj. Dąbrowa, Osie, Trzebciny, Tuchola i Woziwoda.

Propozycje leśników wychodzą naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, jak również tradycyjnym formom korzystania z miejscowych lasów, zarówno przez mieszkańców regionu, jak i turystów, których z roku na rok w Borach Tucholskich przybywa. Lasy społeczne wyznaczane są przy osiedlach mieszkaniowych, wzdłuż szlaków i wokół obiektów turystycznych i rekreacyjnych. Jednym zdaniem: w miejscach najchętniej odwiedzanych przez ludzi.

Kolejnym poruszanym tematem na posiedzeniu jest rosnące zagrożenie miejscowych lasów ze strony szkodliwych owadów. W tym roku jest ono rzeczywiście wysokie. Chodzi tu przede wszystkim o żerujące na igłach sosnowych boreczniki (owady z grupy błonkoskrzydłych), jak i owianego złą chwałą motyla brudnicę mniszkę.
Starsi leśnicy i mieszkańcy Borów Tucholskich pamiętają katastrofalne żery brudnicy z lat 1978 – 1983.

Sytuacja jest wnikliwie monitorowana, jednak ze względu na radykalne zakazy stosowania środków ograniczających rozwój szkodliwych owadów należy spodziewać się, że niektóre fragmenty lasów bardzo ucierpią w wyniku żerowania.

Na posiedzeniu został podjęty także temat tzw. Leśnych Gospodarstw Węglowych. To jeden z projektów rozwojowych w polskich Lasach Państwowych, którego zadaniem jest przetestowanie różnych wariantów praktycznych działań na terenach leśnych, których głównym celem jest zwiększenie absorpcji dwutlenku węgla oraz długotrwałego wiązania węgla, co może przyczynić się do korzystnego wpływu na klimat. Są to m.in. takie działania, jak: preferowanie odnowienia naturalnego lasu, podsadzenia (gatunków liściastych) w drzewostanach sosnowych, wprowadzanie gatunków szybkorosnących, zalesienia gruntów porolnych, pozostawianie zwiększonej ilości drewna martwego w lesie.

Informacja nadesłana.