Redukcja etatów ma sfinansować nauczycielskie podwyżki? - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Redukcja etatów ma sfinansować nauczycielskie podwyżki?

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc
Zdjęcie - źródło: iStock

Nauczyciele w 2020 roku dostaną podwyżki, co ma zagwarantować im przyszłoroczna ustawa budżetowa. Nie do końca jednak wiadomo, kto pokryje koszty wzrostu wynagrodzeń pedagogów, a jedno zdanie z uzasadnienia pozwala spekulować, że pośrednio być może sami nauczyciele. Związkowcy mówią o redukcji etatów lub podwyższeniu pensum.

Parlament finalizuje prace nad ustawą budżetową na 2020 r., która określa kwoty bazowe podwyżek dla nauczycieli. Do pierwotnego projektu dodano rządową autopoprawkę zwiększającą kwotę bazową, która jest podstawą do wyliczenia średnich wynagrodzeń pedagogów. Od 1 września 2020 r. ma ona wynosić 3537,80 zł, czyli 200,45 zł więcej od kwoty bazowej obowiązującej od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. (DALEJ)