Tylko nauczyciel zostanie kierownikiem wycieczki - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

Tylko nauczyciel zostanie kierownikiem wycieczki

Na naszej stronie zapoznacie sie Państwo z częścią artykułu, reszta dostępna jest na stronie: /www.prawo.pl/oswiata
 

Dyrektor szkoły może wskazać kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły o odpowiednich kwalifikacjach bez wymogu ukończenia kursu kierownika wycieczki szkolnej. W wyborze tym dyrektor kieruje się kwalifikacjami, jakie osoba ta posiada, a mianowicie czy są one odpowiednie do realizacji danej formy turystyki.

Do 2018 r. dyrektor szkoły mógł wyznaczyć na kierownika wycieczki osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły, która ukończyła odpowiedni kurs. Po nowelizacji(DALEJ)