W SIO więcej danych o zwalnianych nauczycielach - Reporter-24.pl
Wiadomości
wszystkie

W SIO więcej danych o zwalnianych nauczycielach

Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
Zdjęcie - źródło: iStock

W Systemie Informacji Oświatowej (SIO) znajdzie się więcej danych o nauczycielach, z którymi szkoła rozwiąże stosunek pracy. Wpisane zostaną również dodatkowe informacje na temat przyczyn nieobecności nauczycieli, choć nadal rozporządzenie nie będzie brało pod uwagę strajku.

Resort edukacji pracuje nad projektem rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych dziedzinowych gromadzonych w systemie informacji oświatowej oraz terminów przekazywania niektórych danych do bazy danych systemu informacji oświatowej. Zmiany dotyczą m.in. danych o nauczycielach.

UODO: Dane o strajkujących nauczycielach nie mogą trafiać do systemu>>

Więcej informacji o zwalnianym nauczycielu i przyczynach nieobecności(Dalej)