Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Nowa ścieżka awansu i zmiany w wynagrodzeniach - ustawa do podpisu Prezydenta
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
Fot. Flickr/Pawel Marchewka/Źródło - Pawel Marchewka's photostream/Lic. CC by

Nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli, wypłacanie wynagrodzeń z dołu oraz dodatek dla nauczycieli dyplomowanych - to zmiany, które planuje wprowadzić MEN. Ustawę bez poprawek przyjął Senat.

"Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych porządkuje, uszczelnia i odpowiada na wieloletnie prośby samorządowcó...
Dyrektor może zwrócić się o zwiększenie planu finansowego
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Subwencja przyznawana jest danej jednostce samorządu terytorialnego, dyrektor szkoły nie ma na nią wpływu, może natomiast zwrócić się o zwiększenie planu finansowego - podkreśla Agata Piszko w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

Czy dyrektor placówki może wystąpić (w jakikolwiek sposób) do organu prowadzącego (którym jest jednostka samorządu terytorialnego) o zwiększenie ...
Rada szkoły opiniuje projekt planu finansowego
Czytaj całość
  Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Rada szkoły lub placówki opiniuje projekt planu finansowego szkoły lub placówki. Ustawodawca gwarantuje również prawo rady rodziców w opiniowaniu planu finansowego - podkreśla Agata Piszko w serwisie LEX Prawo Oświatowe.

Opiniowanie planu finansowego, który artykuł prawa oświatowego wskazuje na opiniowanie przez radę szkoły i radę rodziców? Czy na...
Wzrosła liczba nauczycieli zatrudnionych na etacie
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Liczba pedagogów zatrudnionych na pełne etaty wzrosła w zależności od województwa od kilkuset do kilku tysięcy - wynika z danych Systemu Informacji Oświatowej, które przedstawia "Dziennik Gazeta Prawna".

Na Mazowszu liczba nauczycieli w porównaniu do ubiegłego roku wzrosła o 3 tys. Jeszcze lepiej jest w województwie małopolskim, w którym p...
Przyznano tegoroczne stypendia Stowarzyszenia Via Natura!
Czytaj całość
    7 listopada 2017r., w auli Zespołu Szkół Licealnych i Agrotechnicznych odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości. W wydarzenia uczestniczyła Prezes Stowarzyszenia Via Natura, pani Halina Janowska-Giłka, która wręczyła coroczne stypendia stowarzyszenia dla uczniów powiatu tucholskiego. Gratulujemy wszystkim stypendystom! Materiał: vianatura.tuchola.pl   Stowarzyszenie "Via Natura" przyznało już w sumie 51 stypendiów na sumę ok. 230 tyś zł. O jego otrzymanie mogą ubiegać si...
Komputer wylosuje miejsce na egzaminie zawodowym
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Stanowisko na egzaminie zawodowym przydzieli komputer. MEN przygotowało projekt rozporządzenia określającego zasady przeprowadzania egzaminów zawodowych.

Stanowisko na egzaminie zawodowym przydzieli komputer. MEN przygotowało projekt rozporządzenia określającego zasady przeprowadzania egzaminów zawodowych.(Dalej)
  ...
Oświata: Temat tygodnia
Czytaj całość
Czy nauczycielowi wykonującemu czynności opiekuńczo-wychowawcze nad uczniami w niedzielę przysługuje dodatek w wysokości 100%?   Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock Przeczytaj odpowiedź eksperta LEX Prawo Oświatowe. Pytanie

Nauczyciel szkoły publicznej wykonywał czynności opiekuńczo-wychowawcze nad uczniami w niedzielę. Za ten dzień nie otrzymał dnia wolnego. Nauczyciel ma otrzymać dodatkowe wynagrodzenie za każdą godzin...
Jakie kompetencje ma inspektor oświaty w organie prowadzącym?
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock
  Przeczytaj odpowiedź eksperta LEX Prawo Oświatowe. Odpowiedź

Zakres zadań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności inspektora ds. oświaty ustala na podstawie regulaminu organizacyjnego wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1–5 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe – d...
Bilety kupione za pieniądze z ZFŚS są zwolnione z podatku
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock

Bilety sfinansowane z ZFŚS korzystają ze zwolnienia od opodatkowania. Chodzi m.in. o wejściówki do kina, teatru i na koncerty - pisze Michał Szalak w Prawo Oświatowe/ABC

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 67 u.p.d.o.f. wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu ...
Czy edukacją przedszkolną mogą być objęte dzieci w wieku 6 lat?
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl
fot. Thinkstock
  W związku z ogłoszonym konkursem nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-131/17 w ramach Działania 10.2.1 zwracam się z pytaniem: Czy w ramach projektu zaplanowanego do realizacji przez Gminę na tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, wsparciem w projekcie mogą być objęte dzieci w wieku 6 lat, jeśli nie, to w jakim wieku dzieci mogą być objęte wsparciem w ramach projektu? Czy edukacją przedszkolną mogą być ...
Wybierz stronę: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|