Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Dyrektor musi chronić nauczyciela przed nękaniem
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock   Ciągłe kontrole, papierologia i nękanie kolejnymi skargami przez rodziców uczniów - dyrektor szkoły powinien chronić nauczyciela przed takimi problemami. Ma obowiązek stworzyć procedury antymobbingowe oraz występować w obronie nauczycieli, których prawa zostaną naruszone.

Nauczyciele tak jak inni pracownicy są chronieni przed mobbingiem, choć nie wynika to wprost z Karty...
Redukcja etatów ma sfinansować nauczycielskie podwyżki?
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock

Nauczyciele w 2020 roku dostaną podwyżki, co ma zagwarantować im przyszłoroczna ustawa budżetowa. Nie do końca jednak wiadomo, kto pokryje koszty wzrostu wynagrodzeń pedagogów, a jedno zdanie z uzasadnienia pozwala spekulować, że pośrednio być może sami nauczyciele. Związkowcy mówią o redukcji etatów lub podwyższeniu pensum.

Parlament finalizuje prace nad ustawą bu...
Więcej postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc   Wzrosła liczba postępowań dyscyplinarnych wobec nauczycieli. To pokłosie nowelizacji Karty Nauczyciela z 1 września 2019 roku obligującej dyrektorów szkół do zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego o każdym czynie naruszającym dobro dziecka. Przepis ten jest jednak krytykowany i może wkrótce się zmienić.   Według Ministerstwa Edukacji Narodowej nowelizacja ustawy – Karta Nauczyciela nie rozszerzyła zakresu o...
Jak to dawniej w Tucholi bywało? (ZDJĘCIA)
Czytaj całość
Materiał: tuchola.pl
  Odpowiedzią na to pytanie były zajęcia w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. gen. Józefa Wryczy w Tucholi. Dzieci nie tylko obejrzały zdjęcia Tucholi sprzed stu lat, ale też posłuchały ciekawych opowieści o mieście, zobaczyły, jaka panowała wówczas moda, co pisano w gazetach i pismach reklamowych. Wiele radości sprawiło rozpoznawanie charakterystycznych w mieście miejsc, odczytywanie starych szyldów i reklam sklepowych. Zajęcia były ciekawą retrospektywną wycieczką po mieście pobudzającą wyob...
RPD: Prace domowe tak, ale z umiarem
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock   Prace domowe to ważny element edukacji, ale z zastrzeżeniem, że zadania muszą być dostosowane do indywidualnych potrzeb ucznia i nie mogą być dla niego nadmiernym obciążeniem - uważa rzecznik praw dziecka. W ten sposób dementuje informację, jakoby uznawał takie działanie szkół za bezprawne.   - Rzecznik Praw Dziecka zastrzega, że zadawanie pracy domowej zawsze powinno być celow...
Szkoła nie musi ewidencjonować odpadów
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock   Do bazy danych o odpadach nie muszą rejestrować się firmy i instytucje wytwarzające odpady komunalne oraz podobne do odpadów komunalnych. Szkoły na ogół mieszczą się w tej kategorii. Aby jednak uniknąć kłopotów, warto zadbać o odpowiednie umowy z dostawcami.

Celem stworzenia bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) było uszczelnienie syst...
Przepisy o nauczycielskich dyscyplinarkach wkrótce mniej restrykcyjne
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc   Związkowcy chcą nowelizacji przepisu regulującego postępowania dyscyplinarne nauczycieli. Zmiana ma wyeliminować problem ze wszczynaniem postępowań z błahych powodów. Obecnie dyrektor ma obowiązek zawiadamiać o każdym popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobra dziecka.

Taki przepis Karty Nauczyciela obowiązuje od 1 września 2019 r. - pomysłodawcą zmiany był rzecznik praw dziecka, który chc...
RPO: Potrzebne prawo o szczepieniach jako warunku przyjęcia do przedszkola
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc   Wymóg szczepień jako kryterium przyjęcia dziecka do przedszkola lub żłobka powinien być uregulowany ustawowo - zwraca uwagę rzecznik praw obywatelskich. Jego zdaniem konieczne jest też uwzględnienie sytuacji, gdy niepoddanie dziecka obowiązkowemu szczepieniu jest spowodowane zaniedbaniem lekarza.   RPO zwrócił się do Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o zaj...
Subwencja na finansowanie szkół w 2020 wyższa
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock   Subwencja oświatowa na 2020 roku będzie wyższa. Więcej pieniędzy trafi na potrzeby uczniów szkół branżowych. Podział uwzględnia też koszty podwyżek, które nauczyciele otrzymali w 2019 r. - ale już nie tych, które Ministerstwo Edukacji Narodowej obiecało w 2020 roku.   Od początku nowego roku obowiązywać będzie rozporządzenie dotyczące subwencji oświatowej. W 2...
Budżet na nagrody dla nauczycieli bez uwzględnienia podwyżek
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc Zdjęcie - źródło: iStock   Sejm zajmie się w styczniu ustawą okołobudżetową, w której określone zostaną kwoty przeznaczone na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz na nagrody. Część wyodrębnianych w budżetach kwot nie uwzględni zeszłorocznych podwyżek dla nauczycieli.

Według projektu ustawy okołobudżetowej w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie organizacji doradztwa metodycz...
Wybierz stronę: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|