Reporter-24.pl - wiadomości, Tuchola, powiat tucholski
Od września rewolucja w ocenianiu i awansie nauczycieli
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Nowa ocena pracy, dłuższa ścieżka awansu – to główne zmiany w prawie oświatowym, które będą obowiązywać od 1 września 2018 r. Będzie to też ostatni rok działania gimnazjów i pierwszy, w którym absolwenci ośmioklasowych podstawówek napiszą egzamin końcowy i to równolegle z osobami kończącymi gimnazjum. Jeżeli chodzi o pracę nauczycieli, największe zmiany wprowadziła ustawa o fin...
Wręczenie aktów powierzenia stanowisk i obowiązków dyrektorom placówek oświatowych
Czytaj całość
10 sierpnia Starosta Tucholski wręczył akty powierzenia stanowisk i obowiązków dyrektorom PPP w Tucholi oraz SOSW w Tucholi. Starosta Tucholski wręczył akty powierzenia stanowisk i obowiązków: Pani Hannie Klinger akt powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Tucholi, Panu Tomaszowi Okrzyńskiemu akt powierzenia stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tucholi Wręczając nominację Starosta Tucholski pogratulował stanowisk, życząc jednocześnie wytrwałości, powodzenia w dą...
Wnioski o pieniądze na wyprawkę szkolną już nie tylko drogą elektroniczną
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock   Rusza kolejna tura składania wniosków pieniądze z programu "Dobry Start". Dokumenty można składać zarówno przez internet, jak i drogą tradycyjną. Osoba, która złoży wniosek do końca wakacji, dostanie pieniądze najpóźniej we wrześniu. Jak podaje resort pracy w pierwszym miesiącu wpłynęło już milion wniosków o świadczenie "Dobry start". Pieniądze - 300 zł...
Nowe pensum specjalistów już od września
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock Samorządy już nie będą ustalać, ile godzin ma pracować nauczyciel specjalista. Teraz wynikać będzie to z przepisów Karty Nauczyciela. Zmiany wejdą w życie 1 września 2018 r. Od nowego roku szkolnego pensum specjalistów (pedagogów, logopedów, doradców zawodowych) będzie wynosić 22 godziny. Dotychczas przepisy pozostawiały w gestii jednostek samorządu terytorialnego, przez co mogło się bar...
ZNP nie będzie opiniować nieskonsultowanych regulaminów oceniania
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl   Związek Nauczycielstwa Polskiego nie będzie opiniować nieskonsultowanych regulaminów oceniania dyrektorów szkół. Chodzi o brak uzyskania wcześniejszego porozumienia z samorządowcami. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 września 2018 r.   Okręgi Związku Nauczycielstwa Polskiego nie będą rozpatrywać projektów regulaminów, które nie zawierają potwierdzenia, że dokumenty te opracowano...
RPO: zasady oceniania nauczycieli muszą być jednolite
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock   Dyrektorzy będą tworzyć wskaźniki w zależności od swych indywidualnych upodobań podkreśla rzecznik praw obywatelskich. Chce, by przepisy zostały ujednolicone. Wszystkie wskaźniki, jego zdaniem, powinno regulować rozporządzenie. To już kolejne wystąpienie rzecznika praw obywatelskich w tej sprawie. Podobnie jak związkowcy uważa on, że regulowanie wskaźników oceniania przez każdą szkołę doprowadzi do ...
Trudniejsze lekcje tylko rano - decyzję podejmie dyrektor
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock Koniec z trudnymi lekcjami po południu. Zmienić ma to rozporządzenie regulujące bezpieczeństwo i higienę pracy w szkole. MEN nie do końca jednak precyzuje, jakie to zajęcia - dużo będzie zależeć od dyrektora. MEN przygotowało projekt nowego rozporządzenie ws. bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole przekazano do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Trudne lekcje do szóstej godziny(Dalej)...
Ocena pracy nauczyciela na razie na starych zasadach
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock     Od 1 wrześna 2018 r. obowiązują nowe zasady oceny pracy nauczyciela i dyrektora szkoły. Nie będą one jednak stosowane, gdy wniosek zostanie złożony przed tą datą. Kwestię tę wyjaśnia Joanna Lesińska w serwisie LEX/Prawo Oświatowe. Dyrektorka przedszkola przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia do 31 sierpnia 2018 r. Jeżeli w trakcie tego urlopu (w lipcu lub sierpniu) złoży wniosek do nadzoru peda...
Indywidualne nauczanie nie wyklucza udziału w szkolnej uroczystości
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock Szkoły nie mogą zmuszać rodziców do wyboru indywidualnego nauczania dla swoich dzieci. Nauczycie powinien zapewnić wsparcie takim osobom. Indywidualne nauczanie nie wyklucza udziału w życiu szkoły. Resort edukacji opublikował odpowiedzi na pytania dotyczące edukacji włączającej. Rozstrzyga m.in. część wątpliwości dotyczących indywidualnego nauczania. Indywidualne nauczanie nie może być nadużywane(Dalej) ...
Więcej czasu na wniesienie opłaty za maturę
Czytaj całość
Na naszej stronie zapoznacie się Państwo z częścią artykułu. Całość dostępna jest na stronie: oswiata.abc.com.pl fot. Thinkstock MEN wydłuży termin na wniesienie opłaty za kolejne podejście do matury. Będzie go też można wydłużyć np., gdy absolwent będzie miał dobry powód spóźnienia. Projekt zmian już przekazano do konsultacji społecznych. To jedna z modyfikacji, które wprowadzi ustawa reformująca szkolnictwo zawodowe. Sprecyzuje ona termin wnoszenia opłat za przystąpienie do egzaminu maturalnego.(Dalej) ...
Wybierz stronę: <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11    >  >>  >|